COMPLIANCE PENAL

CODI ÈTIC I  MAPA DE RISCOS

El Grup PADESA es regeix per una sèrie de principis i valors que integren el codi de conducta al qual s’adhereixen tot l’equip humà. Recull el conjunt de valors, principis i criteris que han d’orientar la realització dels negocis i de les activitats de l’empresa.