SOSTENIBILITAT

A Padesa oferim una carn de qualitat perquè el distribuïdor rebi el millor producte final. No només ens preocupem en si, sinó que també vigilem el benestar i la qualitat de les aus durant tot el procés.

Per aquest motiu invertim en instal·lacions que garanteixen la màxima eficiència energètica, comptant amb l’ajuda de les administracions públiques.

EXPEDIENTE: ICA012/19/000326

PAVO Y DERIVADOS, S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Optimización del sistema de generación y distribución de energía térmica en la planta de Amposta”, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consistente en la implantación de un sistema de calderas de condensación de alta eficiencia para suministrar agua caliente a los distintos puntos de consumo de la planta, sustituyendo a un sistema que utilizaba vapor como fluido caloportador. Gracias al proyecto se ahorran 96,5 teps anuales.

EXPEDIENT: ICA012/19/000311

PAVO Y DERIVADOS, S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Recuperación energética en compresores frigoríficos de la planta de Amposta”, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consistente en la implantación de un sistema de recuperación de energía para el calentamiento del agua de limpieza de equipos y salas de la planta, a partir de la recuperación de calor de los gases de descarga y enfriamiento del circuito de aceite de los compresores frigoríficos. Gracias al proyecto se ahorran 104,5 teps anuales.

EXPEDIENT: ICA025/21/001517

PAVO Y DERIVADOS, S.A. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’autoconsum Instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum a PADESA – Roquetes, cofinançada pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència PRTR-Next Generation EU, coordinada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través d’IDAE i gestionada per les autonomies segons el Reial Decret 477/2021, amb l’objectiu d’aconseguir una economía més neta i sostenible. S’ha elaborat un projecte d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, consistent amb 4.444 mòduls fotovoltaics de 540 Wp (potència de pic 2.399,76 kWp), i un sistema inversor amb 19 elements de 110 kW i un element de 40 kW.

BENESTAR ANIMAL

La preocupació pel benestar animal és un dels nostres principals objectius. Hem creat un departament exclusiu que analitza, proposa i gestiona totes les millores a realitzar en le nostres granges per cuidar millor dels nostres animals.

MEDI AMBIENT

Tots els nostres processos productius han estat dissenyats per a reduir la contaminació ambiental i la generació de residus.

CONSUMIDOR I SALUT

El nostre principal objectiu és aconseguir la millor qualitat en els productes, tenint cura de l’alimentació i el benestar de les nostres aus.