SOSTENIBILITAT

A Padesa oferim una carn de qualitat perquè el distribuïdor rebi el millor producte final. No només ens preocupem en si, sinó que també vigilem el benestar i la qualitat de les aus durant tot el procés.

Per aquest motiu invertim en instal·lacions que garanteixen la màxima eficiència energètica, comptant amb l’ajuda de les administracions públiques.

EXPEDIENTE: ICA012/19/000326

PAVO Y DERIVADOS, S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Optimización del sistema de generación y distribución de energía térmica en la planta de Amposta”, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consistente en la implantación de un sistema de calderas de condensación de alta eficiencia para suministrar agua caliente a los distintos puntos de consumo de la planta, sustituyendo a un sistema que utilizaba vapor como fluido caloportador. Gracias al proyecto se ahorran 96,5 teps anuales.

EXPEDIENT: ICA012/19/000311

PAVO Y DERIVADOS, S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Recuperación energética en compresores frigoríficos de la planta de Amposta”, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consistente en la implantación de un sistema de recuperación de energía para el calentamiento del agua de limpieza de equipos y salas de la planta, a partir de la recuperación de calor de los gases de descarga y enfriamiento del circuito de aceite de los compresores frigoríficos. Gracias al proyecto se ahorran 104,5 teps anuales.

EXPEDIENT: ICA025/21/001517

PAVO Y DERIVADOS, S.A. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’autoconsum Instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum a PADESA – Roquetes, cofinançada pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència PRTR-Next Generation EU, coordinada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través d’IDAE i gestionada per les autonomies segons el Reial Decret 477/2021, amb l’objectiu d’aconseguir una economía més neta i sostenible. S’ha elaborat un projecte d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, consistent amb 4.444 mòduls fotovoltaics de 540 Wp (potència de pic 2.399,76 kWp), i un sistema inversor amb 19 elements de 110 kW i un element de 40 kW.

BENESTAR ANIMAL

La preocupació pel benestar animal és un dels nostres principals objectius. Hem creat un departament exclusiu que analitza, proposa i gestiona totes les millores a realitzar en le nostres granges per cuidar millor dels nostres animals.

MEDI AMBIENT

Tots els nostres processos productius han estat dissenyats per a reduir la contaminació ambiental i la generació de residus.

CONSUMIDOR I SALUT

El nostre principal objectiu és aconseguir la millor qualitat en els productes, tenint cura de l’alimentació i el benestar de les nostres aus.

INFORMACIÓ NO FINANCERA

Es reuneix en aquest Informe d’Informació No Financera la suma de tots els compromisos del Grup Padesa amb el medi ambient, l’equip humà, l’ètica i la lluita contra la corrupció i el suborn, els drets humans, i la societat en general.

Descarregar informe: