Avís legal

 1. Sobre nosaltres

 2. Acceptació de les condicions d’ús

 3. Accés a la Web i informació sobre Padesa

 4. Normes d’ús

 5. Enllaços

 6. Té presència en altres plataformes i xarxes socials

 7. Propietat Intel·lectual i Industrial

 8. Responsabilitats pel funcionament del web

 9. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

 10. Durada de les condicions d’ús

 11. El convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

 12. Normativa aplicable i jurisdicció

   

En aquest document trobareu tota la informació necessària sobre els serveis que ofereix Padesa a través de la pàgina web www.padesa.es(En endavant, el lloc web). El convidem a llegir-les amb deteniment ja consultar-les sempre que  vulgui.

Pot dirigir-se a nosaltres a l’adreça de correu electrònic rgpd@padesa.es. Estarem encantats d’atendre’l.

 1. Sobre nosaltres

La pàgina web www.padesa.es(En endavant, el lloc web) és un domini en internet titularitat de PAVO I DERIVATS, SA (en endavant Padesa). Les dades identificatives de Padesa són:

 • CIF: 43020643
 • domicili Carretera TV 3443, km 3.8, 43870 Amposta, TARRAGONA
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona 11-09-74 H. 2.543 F.1 T 110, L. 537 / 3r SECC. SOC. 1ª INSC

Posem a la seva disposició el Lloc Web per a facilitar-li l’accés a la informació sobre els nostres serveis, el nostre blog, i perquè, si escau, pugui contactar-nos.

 1. Acceptació de les condicions d’ús

Navegant pel lloc web accepta plenament totes i cadascuna de les condicions legals exposades en l’Avís legal, en la Política de Privacitat i en la Política de cookies.

Per adaptar els textos legals del Lloc Web als continguts de la mateixa en cada moment, ens reservem el dret a realitzar les modificacions oportunes a l’Avís legal, en la Política de Privadesa i en la Política de cookies.

 1. Accés a la pàgina web i informació sobre Padesa

L’accés a la Web és totalment gratuït i no requereix el registre dels usuaris.

Aquest lloc web té com a objectiu fonamental la difusió dels serveis de Padesa, així com facilitar informació de la pròpia empresa.

Mitjançant el Lloc Web, li proporcionem un mitjà de comunicació perquè pugui contactar-nos amb la finalitat de rebre informació dels nostres serveis que puguin ser del seu interès, treballar / col·laborar amb nosaltres, així com per donar resposta a consultes relacionades amb Padesa, per el que vetllarem per controlar que en tot moment la informació que aparegui en el Lloc Web sigui veraç, precisa i accessible.

Aquest lloc web, per motius de seguretat i per a la protecció de la transmissió de continguts confidencials, utilitza un xifrat SSL o bé TLS. Podrà identificar que la connexió és xifrada perquè la barra de direcció de el navegador canvia de “http: //” a “https: //” i pel símbol de cadenat a la barra de direcció de navegador. Si està activat el xifrat SSL o TLS, les dades que vostè ens transmeti no podran ser llegits per tercers.

Padesa, no pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. En qualsevol cas, ens comprometem a solucionar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i falta d’actualització d’aquests continguts el més aviat possible.

 1. Normes d’Ús

Volem que la nostra web sigui un lloc agradable per a tots. Per això, al navegar per ell, es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les bones costums i les presents Condicions. Així mateix, garanteix fer un ús adequat de el contingut del Lloc Web i no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

La informació que proporciona la pàgina web s’utilitzarà únicament per als serveis que ofereix Padesa.

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.

Com a usuari del Lloc Web, reconeix i accepta que és l’únic responsable de l’ús que realitzi el mateix, i dels serveis i continguts accessibles a través del Lloc Web.

Per això, entre altres activitats, l’usuari es compromet a:

 1. a) No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. b) No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
 3. c) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
 4. d) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 5. e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

L’usuari serà l’únic responsable dels danys o prejudicis que es produeixin com a conseqüència d’un incompliment per part seva.

 1. Enllaços

Si voleu enllaçar el lloc web en qualsevol web, fòrum, xat, plataforma o xarxa social, està obligat a indicar que no compta amb la nostra supervisió o autorització. En cap cas es permet enllaçar el lloc web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei o als bons costums, en concret des d’aquelles amb continguts pornogràfics o que atemptin contra els drets humans.

És important aclarir que cap enllaç suposa una vinculació entre Padesa, i el lloc des del qual vinculi a el Lloc Web, de manera que no som responsables de les dades o continguts que proporcionin.

Aquesta web inclou enllaços amb altres pàgines web de tercers, Padesa no es fa responsable de les variacions en relació amb les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines web.

 1. Té presència en altres plataformes i xarxes socials

Com podrà comprovar en el nostre lloc web, Padesa, utilitza xarxes socials i plataformes (Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Instagram, Google +). Si us plau, tingui en compte a l’accedir a qualsevol d’aquestes xarxes o plataformes que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, sobre les quals no tenim cap tipus de control.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, enllaços, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són titularitat de Padesa, i es troben degudament llicenciats a favor seu, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si vol realitzar actes d’explotació del Lloc Web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessita obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte a la capçalera de el present Avís legal), amb independència de les fins que li moguin. Així mateix, queda prohibit suprimir les dades identificatives de Padesa, com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc Web o els seus continguts.

Finalment, accepta concedir una llicència d’ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la llei, sobre els continguts que pugi a el Lloc Web per qualsevol mitjà o canal.

La responsabilitat derivada de l’ús sense autorització de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

El fet que no li sol·licitem que cessi de fer un ús il·lícit o contrari a les presents condicions dels Continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc constitueix una renúncia a l’exercici de les accions legals que puguin correspondre’ns.

 1. Responsabilitats pel funcionament del web

És important que recordi que li correspon a vostè tenir disponibles les eines per a la detenció i desinfecció de programes informàtics nocius. Tot i que Padesa, s’esforça per mantenir el Lloc Web lliure de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu, no podem garantir la seva completa absència.

Així mateix, Padesa, no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que li siguin causats que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei.

 1. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

Padesa, vetlla per l’exactitud de les dades que apareixen publicats al lloc web. Si us plau, si detecta algun error en els mateixos, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic rgpd@padesa.es.

No obstant això, i malgrat els nostres esforços, internet no és un mitjà inexpugnable, pel que no podem garantir que els continguts i informacions es mostrin sempre actualitzades en la seva última versió. Sempre que fos possible, l’informarem de qualsevol interrupció que afecti la informació mostrada en el Lloc Web. Així mateix, Padesa, no serà responsable de l’error en l’accés a diferents pàgines del Lloc Web, quan aquests siguin causats per motius que estiguin fora del nostre control.

Padesa, no serà responsable de el mal ús que els usuaris del Lloc Web puguin fer del Lloc Web o els seus continguts, ni d’aquells usos que siguin contraris a la bona fe, a la legalitat oa el present Avís legal. Així mateix, Padesa, declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de propietat intel·lectual de qualsevol classe per part dels usuaris.

No podem tampoc controlar ni gestionar la integritat, funcionament i veracitat dels enllaços que puguin aparèixer al Lloc Web a llocs d’internet que no són de la nostra titularitat. Per això, declinem qualsevol responsabilitat sobre els mateixos.

 1. Durada de les condicions d’ús

Per adaptar el text legal a la realitat del Lloc Web, ens reservem el dret de modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment, pel que li recomanem consultar-ho amb freqüència.

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta clàusula oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta.

 1. El convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

Posem a la seva disposició el correu electrònic rgpd@padesa.es perquè l’utilitzi sempre que tingui algun dubte, consulta o comentari, tant de el contingut de la web, com en relació als termes legals de la mateixa.

Així mateix, si detecta algun error en la informació oferta o en la configuració, actualització i contingut del Lloc Web, li agrairíem que ho posi en coneixement de Padesa a l’adreça anteriorment esmentada.

 

 1. Normativa aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola, a l’igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L’ús dels serveis de el present lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució i interpretació de les presents condicions o relacionades amb elles, o d’altres textos que puguin estar en el present lloc web, es resoldrà als jutjats i tribunals de Amposta amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent (llevat que hi hagi un conflicte protegit per llei, en aquest cas seria d’aplicació preferent el lloc designat en la legislació aplicable).

Data última d’actualització: novembre de 2019.