Avís legal

 1. Sobre nosaltres

 2. Acceptació de les condicions d’ús

 3. Accés a la Web i informació sobre Padesa

 4. Normes d’ús

 5. Enllaços

 6. Té presència en altres plataformes i xarxes socials

 7. Propietat Intel·lectual i Industrial

 8. Responsabilitats pel funcionament del web

 9. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

 10. Durada de les condicions d’ús

 11. El convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

 12. Normativa aplicable i jurisdicció

   

En aquest document trobareu tota la informació necessària sobre els serveis que ofereix Padesa a través de la pàgina web www.padesa.es(En endavant, el lloc web). El convidem a llegir-les amb deteniment ja consultar-les sempre que  vulgui.

Pot dirigir-se a nosaltres a l’adreça de correu electrònic rgpd@padesa.es. Estarem encantats d’atendre’l.

 1. Sobre nosaltres

La pàgina web www.padesa.es(En endavant, el lloc web) és un domini en internet titularitat de PAVO I DERIVATS, SA (en endavant Padesa). Les dades identificatives de Padesa són:

 • CIF: 43020643
 • domicili Carretera TV 3443, km 3.8, 43870 Amposta, TARRAGONA
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona 11-09-74 H. 2.543 F.1 T 110, L. 537 / 3r SECC. SOC. 1ª INSC

Posem a la seva disposició el Lloc Web per a facilitar-li l’accés a la informació sobre els nostres serveis, el nostre blog, i perquè, si escau, pugui contactar-nos.

 1. Acceptació de les condicions d’ús

Navegant pel lloc web accepta plenament totes i cadascuna de les condicions legals exposades en l’Avís legal, en la Política de Privacitat i en la Política de cookies.

Per adaptar els textos legals del Lloc Web als continguts de la mateixa en cada moment, ens reservem el dret a realitzar les modificacions oportunes a l’Avís legal, en la Política de Privadesa i en la Política de cookies.

 1. Accés a la pàgina web i informació sobre Padesa

L’accés a la Web és totalment gratuït i no requereix el registre dels usuaris.

Aquest lloc web té com a objectiu fonamental la difusió dels serveis de Padesa, així com facilitar informació de la pròpia empresa.

Mitjançant el Lloc Web, li proporcionem un mitjà de comunicació perquè pugui contactar-nos amb la finalitat de rebre informació dels nostres serveis que puguin ser del seu interès, treballar / col·laborar amb nosaltres, així com per donar resposta a consultes relacionades amb Padesa, per el que vetllarem per controlar que en tot moment la informació que aparegui en el Lloc Web sigui veraç, precisa i accessible.

Aquest lloc web, per motius de seguretat i per a la protecció de la transmissió de continguts confidencials, utilitza un xifrat SSL o bé TLS. Podrà identificar que la connexió és xifrada perquè la barra de direcció de el navegador canvia de “http: //” a “https: //” i pel símbol de cadenat a la barra de direcció de navegador. Si està activat el xifrat SSL o TLS, les dades que vostè ens transmeti no podran ser llegits per tercers.

Padesa, no pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. En qualsevol cas, ens comprometem a solucionar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i falta d’actualització d’aquests continguts el més aviat possible.

 1. Normes d’Ús

Volem que la nostra web sigui un lloc agradable per a tots. Per això, al navegar per ell, es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les bones costums i les presents Condicions. Així mateix, garanteix fer un ús adequat de el contingut del Lloc Web i no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

La informació que proporciona la pàgina web s’utilitzarà únicament per als serveis que ofereix Padesa.

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.

Com a usuari del Lloc Web, reconeix i accepta que és l’únic responsable de l’ús que realitzi el mateix, i dels serveis i continguts accessibles a través del Lloc Web.

Per això, entre altres activitats, l’usuari es compromet a:

 1. a) No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. b) No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
 3. c) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
 4. d) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 5. e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

L’usuari serà l’únic responsable dels danys o prejudicis que es produeixin com a conseqüència d’un incompliment per part seva.

 1. Enllaços

Si voleu enllaçar el lloc web en qualsevol web, fòrum, xat, plataforma o xarxa social, està obligat a indicar que no compta amb la nostra supervisió o autorització. En cap cas es permet enllaçar el lloc web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei o als bons costums, en concret des d’aquelles amb continguts pornogràfics o que atemptin contra els drets humans.

És important aclarir que cap enllaç suposa una vinculació entre Padesa, i el lloc des del qual vinculi a el Lloc Web, de manera que no som responsables de les dades o continguts que proporcionin.

Aquesta web inclou enllaços amb altres pàgines web de tercers, Padesa no es fa responsable de les variacions en relació amb les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines web.

 1. Té presència en altres plataformes i xarxes socials

Com podrà comprovar en el nostre lloc web, Padesa, utilitza xarxes socials i plataformes (Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Instagram, Google +). Si us plau, tingui en compte a l’accedir a qualsevol d’aquestes xarxes o plataformes que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, sobre les quals no tenim cap tipus de control.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, enllaços, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són titularitat de Padesa, i es troben degudament llicenciats a favor seu, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si vol realitzar actes d’explotació del Lloc Web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessita obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte a la capçalera de el present Avís legal), amb independència de les fins que li moguin. Així mateix, queda prohibit suprimir les dades identificatives de Padesa, com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc Web o els seus continguts.

Finalment, accepta concedir una llicència d’ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la llei, sobre els continguts que pugi a el Lloc Web per qualsevol mitjà o canal.

La responsabilitat derivada de l’ús sense autorització de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

El fet que no li sol·licitem que cessi de fer un ús il·lícit o contrari a les presents condicions dels Continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc constitueix una renúncia a l’exercici de les accions legals que puguin correspondre’ns.

 1. Responsabilitats pel funcionament del web

És important que recordi que li correspon a vostè tenir disponibles les eines per a la detenció i desinfecció de programes informàtics nocius. Tot i que Padesa, s’esforça per mantenir el Lloc Web lliure de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu, no podem garantir la seva completa absència.

Així mateix, Padesa, no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que li siguin causats que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei.

 1. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

Padesa, vetlla per l’exactitud de les dades que apareixen publicats al lloc web. Si us plau, si detecta algun error en els mateixos, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic rgpd@padesa.es.

No obstant això, i malgrat els nostres esforços, internet no és un mitjà inexpugnable, pel que no podem garantir que els continguts i informacions es mostrin sempre actualitzades en la seva última versió. Sempre que fos possible, l’informarem de qualsevol interrupció que afecti la informació mostrada en el Lloc Web. Així mateix, Padesa, no serà responsable de l’error en l’accés a diferents pàgines del Lloc Web, quan aquests siguin causats per motius que estiguin fora del nostre control.

Padesa, no serà responsable de el mal ús que els usuaris del Lloc Web puguin fer del Lloc Web o els seus continguts, ni d’aquells usos que siguin contraris a la bona fe, a la legalitat oa el present Avís legal. Així mateix, Padesa, declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de propietat intel·lectual de qualsevol classe per part dels usuaris.

No podem tampoc controlar ni gestionar la integritat, funcionament i veracitat dels enllaços que puguin aparèixer al Lloc Web a llocs d’internet que no són de la nostra titularitat. Per això, declinem qualsevol responsabilitat sobre els mateixos.

 1. Durada de les condicions d’ús

Per adaptar el text legal a la realitat del Lloc Web, ens reservem el dret de modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment, pel que li recomanem consultar-ho amb freqüència.

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta clàusula oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta.

 1. El convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

Posem a la seva disposició el correu electrònic rgpd@padesa.es perquè l’utilitzi sempre que tingui algun dubte, consulta o comentari, tant de el contingut de la web, com en relació als termes legals de la mateixa.

Així mateix, si detecta algun error en la informació oferta o en la configuració, actualització i contingut del Lloc Web, li agrairíem que ho posi en coneixement de Padesa a l’adreça anteriorment esmentada.

 

 1. Normativa aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola, a l’igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L’ús dels serveis de el present lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució i interpretació de les presents condicions o relacionades amb elles, o d’altres textos que puguin estar en el present lloc web, es resoldrà als jutjats i tribunals de Amposta amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent (llevat que hi hagi un conflicte protegit per llei, en aquest cas seria d’aplicació preferent el lloc designat en la legislació aplicable).

Data última d’actualització: novembre de 2019.

 

 

Aviso legal

 1. ¿Quiénes somos?

 2. Aceptación de las condiciones de uso

 3. Acceso al Sitio Web e información sobre PADESA

 4. Normas de uso

 5. Enlaces

 6. Tiene presencia en otras plataformas y redes sociales

 7. Propiedad Intelectual e Industrial

 8. Responsabilidades por el funcionamiento de la web

 9. Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades

 10. Duración de las condiciones de uso

 11. Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

 12. Normativa aplicable y jurisdicción

En este documento encontrará toda la información necesaria sobre los servicios que ofrece PADESA a través de la página web www.padesa.es  (en adelante, el Sitio Web). Le invitamos a leerlas con detenimiento y a consultarlas siempre que quiera.

Puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico rgpd@padesa.es.  Estaremos encantados de atenderle.

 1. ¿Quiénes somos?

La página web www.padesa.es (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en internet titularidad de PAVO Y DERIVADOS, S.A. (en adelante PADESA). Los datos identificativos de PADESA son:

 • I.F.: 43020643
 • Domicilio Carretera TV 3443, Km 3.8, 43870 Amposta, TARRAGONA
 • Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona 11-09-74 H. 2.543 F.1 T 110, L. 537/3º SECC. SOC. 1ª INSC

Ponemos a su disposición el Sitio Web para facilitarle el acceso a la información sobre nuestros servicios, nuestro blog, y para que, en su caso, pueda contactarnos.

 1. Aceptación de las condiciones de uso

Navegando por el Sitio Web acepta plenamente todas y cada una de las condiciones legales expuestas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad y en la Política de cookies.

Para adaptar los textos legales del Sitio Web a los contenidos de la misma en cada momento, nos reservamos el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el Aviso legal, en la Política de Privacidad y en la Política de cookies.

 1. Acceso al Sitio Web e información sobre PADESA

El acceso al Sitio Web es totalmente gratuito y no requiere el registro de los usuarios.

Este Sitio Web tiene como objetivo fundamental la difusión de los servicios de PADESA, así como facilitar información de la propia empresa.

A través del Sitio Web, le proporcionamos un medio de comunicación para que pueda contactarnos con la finalidad de recibir información de nuestros servicios que puedan ser de su interés, trabajar/colaborar con nosotros, así como para dar respuesta a consultas relacionadas con PADESA, por lo que velaremos por controlar que en todo momento la información que aparezca en el Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.

Este Sitio Web, por motivos de seguridad y para la protección de la transmisión de contenidos confidenciales, utiliza un cifrado SSL o bien TLS. Podrá identificar que la conexión es cifrada porque la barra de dirección del navegador cambia de “http://” a “https://” y por el símbolo de candado en su barra de dirección del navegador. Si está activado el cifrado SSL o TLS, los datos que usted nos transmita no podrán ser leídos por terceros.

PADESA, no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o inexactitudes. En cualquier caso, nos comprometemos a solucionar los posibles errores, interrupciones en la comunicación y falta de actualización de dichos contenidos lo antes posible.

 1. Normas de Uso

Queremos que nuestra web sea un sitio agradable para todos. Por ello, al navegar por él, se compromete a utilizarlo de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones. Asimismo, garantiza hacer un uso adecuado del contenido del Sitio Web y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.

La información que proporciona la página Web se utilizará únicamente para los servicios que ofrece PADESA.

El usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus propias necesidades exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de explotación comercial de los contenidos y servicios a los que tiene acceso.

Como usuario del Sitio Web, reconoce y acepta que es el único responsable del uso que realice del mismo, y de los servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.

Por ello, entre otras actividades, el usuario se compromete a:

 1. a) No introducir o difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.
 2. b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
 3. c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales.
 4. d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.
 5. e) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca a error.

El usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de un incumplimiento por su parte.

 1. Enlaces

Si desea enlazar el Sitio Web en cualquier web, foro, chat, plataforma o red social, está obligado a indicar que no cuenta con nuestra supervisión o autorización. En ningún supuesto se permite enlazar el Sitio Web desde webs, plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales contrarias a la ley o a las buenas costumbres, en concreto desde aquellas con contenidos pornográficos o que atenten contra los derechos humanos.

Es importante aclarar que ningún enlace supone una vinculación entre PADESA, y el sitio desde el que vincule al Sitio Web, por lo que no somos responsables de los datos o contenidos que proporcionen.

Esta Web incluye enlaces con otras páginas Web de terceros, PADESA no se hace responsable de las variaciones en relación con las informaciones, servicios y contenido en general de dichas páginas Web.

 1. Tiene presencia en otras plataformas y redes sociales

Como podrá comprobar en nuestro Sitio Web, PADESA, utiliza redes sociales y plataformas (Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Instagram, Google+). Por favor, tenga en cuenta al acceder a cualquiera de estas redes o plataformas que las condiciones de uso aplicables son las que cada plataforma tiene establecidas, sobre las cuales no tenemos ningún tipo de control.

 1. Propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y todos sus contenidos (entre los que se encuentran, a título enunciativo y no limitativo, las marcas, logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, gráficos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, etc., así como el diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página Web), son titularidad de PADESA, y se hayan debidamente licenciados a su favor, y están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación española. Por ello, si quiere realizar actos de explotación del Sitio Web o de sus contenidos (reproducirlos, transformarlos, comunicarlos, etc., más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual) necesita obtener previamente nuestro consentimiento por escrito (datos de contacto en la cabecera del presente Aviso legal), con independencia de los fines que le muevan. Asimismo, queda prohibido eliminar los datos identificativos de PADESA, como titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web o sus contenidos.

Por último, acepta conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la máxima extensión temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que suba al Sitio Web por cualquier medio o canal.

La responsabilidad derivada del uso sin autorización de materiales protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.

El hecho de que no le solicitemos que cese de realizar un uso ilícito o contrario a las presentes condiciones de los Contenidos no puede ser entendido en ningún caso como un consentimiento o autorización para dicho uso. Tampoco constituye una renuncia al ejercicio de las acciones legales que puedan correspondernos.

 1. Responsabilidades por el funcionamiento de la web

Es importante que recuerde que le corresponde a usted tener disponibles las herramientas para la detención y desinfección de programas informáticos dañinos. A pesar de que PADESA, se esfuerza por mantener el Sitio Web libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino, no podemos garantizar su completa ausencia.

Asimismo, PADESA, no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos informáticos de los usuarios durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o perjuicios de cualquier tipo que le sean causados que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio.

 1. Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades

PADESA, vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio Web. Por favor, si detecta algún error en los mismos, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico rgpd@padesa.es.

Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por lo que no podemos garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre actualizados en su última versión. Siempre que fuese posible, le informaremos de cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. Asimismo, PADESA, no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.

PADESA, no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan hacer del Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena fe, a la legalidad o al presente Aviso legal. Asimismo, PADESA, declina cualquier responsabilidad derivada de la infracción de derechos de propiedad intelectual de cualquier clase por parte de los usuarios.

No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de los enlaces que puedan aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier responsabilidad sobre los mismos.

 1. Duración de las condiciones de uso

Para adaptar el texto legal a la realidad del Sitio Web, nos reservamos el derecho de modificarlo o actualizarlo en cualquier momento, por lo que le recomendamos consultarlo con frecuencia.

Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha cláusula o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo el presente Aviso Legal en todo lo demás.

 1. Le invitamos a comunicar cualquier comentario o duda

Ponemos a su disposición el correo electrónico rgpd@padesa.es  para que lo utilice siempre que tenga alguna duda, consulta o comentario, tanto del contenido de la web, como en relación a los términos legales de la misma.

Asimismo, si detecta algún error en la información ofrecida o en la configuración, actualización y contenido del Sitio Web, le agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de PADESA en la dirección anteriormente referida.

 

 1. Normativa aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española, al igual que la resolución de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web. El uso de los servicios del presente sitio web, supone la aceptación expresa de la jurisdicción española.

Asimismo, las partes acuerdan que cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución e interpretación de las presentes condiciones o relacionadas con ellas, o de otros textos que puedan estar en el presente sitio web, se resolverá en los Juzgados y Tribunales de Amposta con renuncia expresa a cualquier otro derecho o demarcación jurisdiccional que pueda resultar competente (salvo que exista un conflicto protegido por Ley, en cuyo caso sería de aplicación preferente el lugar designado en la legislación aplicable).

Fecha última de actualización: noviembre de 2019.

 

 

 

 

Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies són petits fitxers amb informació que s’emmagatzemen al navegador web a l’accedir i utilitzar determinades pàgines web. Aquests fitxers permeten que les pàgines web puguin recuperar informació sobre els teus hàbits i preferències de navegació o sobre el dispositiu des del qual et connectes.

Tot i que són fonamentals per prestar un bon servei, en funció del tipus d’informació que continguin poden resultar perilloses per a la teva privadesa. Per aquest motiu, la legislació espanyola ha establert que per instal·lar determinats tipus de cookies al navegador dels usuaris cal informar prèviament i obtenir el consentiment dels mateixos. Mitjançant la present Política de cookies volem informar-te clarament i de manera suficient sobre el tipus de cookies que fem servir en aquest lloc web.

 

Quin tipus de cookies fem servir?

En aquest web fem servir cookies amb la finalitat de facilitar la seva navegació i proporcionar-li una millor experiència de navegació. Les cookies que utilitzem es poden dividir en les següents categories:

Segons des d’on són enviades:

 1. cookies pròpies: Són aquelles cookies que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat per nosaltres i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 2. Cookies de tercers: Són aquelles cookies que s’envien al seu navegador des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora.

Segons el termini de temps que romanen activades:

 1. Cookies de sessió: Dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la nostra pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació de el servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.
 2. cookies persistents: Les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Segons la seva finalitat:

 1. cookies tècniques: Són essencials per al funcionament de la web. Permeten a l’usuari la navegació i la utilització de les diferents opcions o serveis que existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o compartir continguts a través de xarxes socials.
 2. cookies analítiques: Tenen per finalitat analitzar el comportament i l’ús que fa l’usuari de la web. Permeten quantificar el nombre d’usuaris que visiten el lloc web i identificar quines capes del Lloc web són més visitades i, per tant, més populars.
 3. Cookies de personalització: Permeten l’usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a el servei, la configuració regional des d’on accedeix a el servei, etc.

 

El lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., (en endavant, “Google”) una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Analytics fa servir cookies per ajudar a el Lloc Web a analitzar l’ús de la mateixa que fan els usuaris. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del Lloc Web serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per seguir la pista del seu ús del lloc web, recopilant informes de l’activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet.

 

Si vol obtenir més informació sobre l’ús de cookies analítiques de Google emprades en el Lloc Web, consulteu el següent link:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.

Com pots controlar les cookies?

És important que sàpiga que en qualsevol moment pot retirar el seu consentiment a la Política de cookies, eliminant les cookies emmagatzemades al teu navegador web mitjançant els ajustos i configuracions del mateix.

Si ho desitja, pot modificar fàcilment les preferències del seu navegador per controlar vostè mateix que cookies accedeixen al seu ordinador i quins prefereix limitar. Aquesta opció sol trobar al menú de “opcions” o “preferències” en els navegadors. Si fa servir algun dels següents, solament haurà de seleccionar l’enllaç i seguir les instruccions que des de la pàgina enllaçada s’indiquin:

 

 

No obstant això, si canvies les teves preferències i limites l’accés de cookies al teu dispositiu, és possible que algunes de les funcionalitats del web deixin de funcionar i s’obstaculitzi per això la seva navegació.

 

Modificacions de la Política de cookies

Posem a la teva disposició la present Política de cookies perquè puguis consultar-la, arxivar-la o imprimir-la sempre que ho estimis convenient. És possible que la mateixa pateixi modificacions com a conseqüència de canvis en la pàgina web la les cookies emprades, novetats legislatives o jurisprudencials o l’establiment de nous criteris de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control corresponent (www.aepd.es). Per això, ens reservem el dret a modificar la present Política de cookies en qualsevol moment.

 

 

Darrera data d’actualització: novembre 2019

Política de cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al acceder y usar determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre tus hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que te conectas.

A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que contengan pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación española ha establecido que para instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los usuarios es necesario informar previamente y obtener el consentimiento de los mismos. Mediante la presente Política de cookies queremos informarte claramente y de modo suficiente sobre el tipo de cookies que empleamos en este sitio web.

¿Qué tipo de cookies empleamos?

En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una mejor experiencia de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes categorías:

Según desde donde son enviadas:

 1. Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
 2. Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:

 1. Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a nuestra página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
 2. Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

 1. Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la navegación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes sociales.
 2. Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el usuario de la Web. Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e identificar qué capas del Sitio Web son más visitadas y, por tanto, más populares.
 3. Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, “Google”) una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo que hacen los usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.

Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el Sitio Web, consulte el siguiente link:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.

Cookies utilizadas

Cookie Tipo Duración Descripción
pll_language Propia – Necesaria 1 año Cookie generada por el plugin Polylang y que almacena el código de idioma de la última página navegada.
viewed_cookie_policy Propia – Necesaria 1 año Cookie generada por el plugin GDPR Cookie Consent y que almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario.
cookielawinfo-checkbox-necessary Propia – Necesaria 1 año Cookie generada por el plugin GDPR Cookie Consent y que se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría «Necesarias».
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Propia – Necesaria 1 año Cookie generada por el plugin GDPR Cookie Consent y que se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría «No Necesarias».
CookieLawInfoConsent Propia – Necesaria 1 año Cookie generada por el plugin GDPR Cookie Consent y que se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría «No Necesarias».
MoodleSession Propia 1 año Debe permitir que su navegador la acepte para poder mantener el servicio funcionando de una página a otra.

*Necesaria en caso de acceder a https://padesa.es/elearning/

_ga Terceros/Google 2 años Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para recoger los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos.
_gat_UA- Terceros/Google 1 minuto Cookie de tipo patrón generada por Google Analytics, donde el elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona. Es una variación de la cookie _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico.
_gid Terceros/Google 1 día Cookie generada por Google Analytics. La cookie se usa para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados incluyen el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima.
__utma Terceros/Google 2 años a partir de la configuración o actualización Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.
__utmb Terceros/Google 30 minutos a partir de la configuración o actualización Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.
__utmc Terceros/Google Fin de la sesión del navegador No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita.
__utmt Terceros/Google 10 minutos Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
__utmz

 

Terceros/Google 6 meses a partir de la configuración o actualización Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al sitio web. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.
Consent

 

Terceros/Google 17 años Cookie generada por YouTube para rastrear el consentimiento de cookies.
NID

 

Terceros/Google 6 meses La mayoría de los usuarios de Google tendrán una cookie de preferencias llamada “NID” en sus navegadores. El propio navegador envía esta cookie con solicitudes a los sitios de Google. La cookie NID contiene una identificación única que Google usa para recordar las preferencias de navegación y otra información, como el idioma preferido (por ejemplo, inglés), cuántos resultados de búsqueda se desea que se muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) y si se desea tener activado el filtro SafeSearch de Google.
1P_JAR

 

Terceros/Google 1 mes Cookie generada por Google. Se usa para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión.
ANID

 

Terceros/Google 1 año Contiene un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.
DV

 

Terceros/Google 1 día Contiene un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.
ARRAffinitySameSite

 

Terceros/Azure Tiempo de sesión Se utiliza para distribuir el tráfico al sitio web en varios servidores con el fin de optimizar los tiempos de respuesta

*Necesaria en caso de acceder a https://www.padesa.es/trabaja-con-nosotros/

ARRAffinity

 

Terceros/Azure Tiempo de sesión Se utiliza en nuestro formulario para distribuir el tráfico al sitio web en varios servidores con el fin de optimizar los tiempos de respuesta

*Necesaria en caso de acceder a https://www.padesa.es/trabaja-con-nosotros/

¿Cómo puedes controlar las cookies?

Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de cookies, eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y configuraciones del mismo.

Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted mismo que cookies acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse en el menú de “opciones” o “preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes, solamente tendrá que seleccionar el enlace y seguir las instrucciones que desde la página enlazada se indiquen:

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso total de cookies en tu dispositivo, es posible que algunas de las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su navegación.

Modificaciones de la Política de cookies

Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o imprimirla siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como consecuencia de cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o jurisprudenciales o el establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de Datos o Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en cualquier momento.

Última fecha de actualización: Octubre 2020

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Aldelís és la marca sota la qual comercialitzem els nostres productes. Tots ells estan elaborats amb ingredients de màxima qualitat i amb receptes adaptades a la nostra matèria primera principal: la carn de pollastre i de gall dindi.

Amb Aldelís transmetem el millor de la nostra essència: ingredients excel·lents que donen vida a aliments deliciosos mitjançant les nostres gammes de producte:

Ingredients excel·lents:

Productes frescos de pollastre i de gall dindi

Aliments deliciosos:

Picades
Adobats
Arrebossats
Plats preparats
Conserva

Aldelís es la marca bajo la cual comercializamos nuestros productos. Todos ellos están elaborados con ingredientes de máxima calidad y con recetas adaptadas a nuestra materia prima principal: la carne de pollo y de pavo.

Con Aldelís transmitimos lo mejor de nuestra esencia: ingredientes excelentes que dan vida a alimentos deliciosos a través de nuestras gamas de producto:

Ingredientes excelentes:

Productos frescos de pollo y de pavo

Alimentos deliciosos:

Picadas
Adobados
Empanados
Platos preparados
Conserva

PADESA Avigest

Avigest és una App que pretén ser un canal de comunicació entre Padesa i la xarxa de granges relacionades amb el grup.

Enllaçada amb els sistemes corporatius de Padesa pretén aportar informació d’interès a les granges i agilitzar i optimitzar la recopilació de dades sobre les criances guardant directament a la xarxa corporativa.

Disponible en Google Play

PADESA Avigest

Avigest es una App que pretende ser un canal de comunicación entre PADESA y la red de granjas relacionadas con el grupo.

Enlazada con los sistemas corporativos de PADESA pretende aportar información de interés a las granjas y agilizar y optimizar la recopilación de datos sobre las crianzas guardándose directamente en la red corporativa.

Disponible en Google Play

PROCESSAT

Gràcies al seguiment que tenim de les nostres aus cuidant la seva alimentació i garantint que quan arriben a la planta de processament estiguin en les millors condicions. D’aquesta manera, aconseguim que el producte final tingui la millor qualitat.

DESPECEJAMENT

Cuidem del benestar de l’animal fins a l’últim moment. Quan les nostres aus arriben a la sala d’especejament, el procés es porta a terme complint amb totes les normatives sanitàries.

ELS NOSTRES ESTÀNDARDS

Complim tots els estàndards de qualitat per oferir-te els millors productes amb una seguretat alimentària garantida al 100%.

COMPROMÍS

Tot el nostre equip professional treballa diàriament per oferir un servei excel·lent i de qualitat digne d’una gran empresa.

UN PAS MÉS

Volem fer un pas més, reinventant, aprofundint i ampliant encara més el nostre paper en la societat aconseguint noves ambicions, sent més exigents amb nosalres mateixos, creant nous productes i serveis responent a les necessitats de la societat amb la màxima eficàcia sense oblidar els nostres valors.

ELABORATS

A Padesa comptem amb un ampli ventall de productes derivats del gall dindi i pollastre de màxima qualitat. Per això, gràcies a la qualitat amb la que arriben a la planta de processament les nostres aus, vam aconseguir extreure uns productes de sabor excepcional.
A Casa Matachín creiem que la nostra raó de ser és aconseguir amb els millors ingredients naturals productes sans, nutritius i amb gust casolà, i per això ens esforcem dia a dia. Som Productors propis, disposem de les més modernes instal·lacions de producció recentment equipades. Tenim més de 9.000 m2 de zones productives i tenim diverses línies de fabricació de gran capacitat, que copien els moviments de treball dels artesans, per atendre les necessitats dels nostres clients.

Individualment, som una gota.
Junts, som un oceà.-Ryunosuke Satoro.

Ompli el formulari que té a continuació per contactar amb nosaltres.

SOSTENIBILITAT

A Padesa oferim una carn de qualitat perquè el distribuïdor rebi el millor producte final. No només ens preocupem en si, sinó que també vigilem el benestar i la qualitat de les aus durant tot el procés.

Per aquest motiu invertim en instal·lacions que garanteixen la màxima eficiència energètica, comptant amb l’ajuda de les administracions públiques.

EXPEDIENT: ICA012/19/000311

PAVO Y DERIVADOS, S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Recuperación energética en compresores frigoríficos de la planta de Amposta”, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consistente en la implantación de un sistema de recuperación de energía para el calentamiento del agua de limpieza de equipos y salas de la planta, a partir de la recuperación de calor de los gases de descarga y enfriamiento del circuito de aceite de los compresores frigoríficos. Gracias al proyecto se ahorran 104,5 teps anuales.

BENESTAR ANIMAL

La preocupació pel benestar animal és un dels nostres principals objectius. Hem creat un departament exclusiu que analitza, proposa i gestiona totes les millores a realitzar en le nostres granges per cuidar millor dels nostres animals.

MEDI AMBIENT

Tots els nostres processos productius han estat dissenyats per a reduir la contaminació ambiental i la generació de residus.

CONSUMIDOR I SALUT

El nostre principal objectiu és aconseguir la millor qualitat en els productes, tenint cura de l’alimentació i el benestar de les nostres aus.

INFORMACIÓ NO FINANCERA

Es reuneix en aquest Informe d’Informació No Financera la suma de tots els compromisos del Grup Padesa amb el medi ambient, l’equip humà, l’ètica i la lluita contra la corrupció i el suborn, els drets humans, i la societat en general.

Descarregar informe:

ENVASAT I CONDICIONAMENT

MÀXIMA CONSERVACIÓ

La nostra planta està refrigerada per aconseguir que la qualitat del producte es mantingui al llarg del procés de transformació.

EMPRESA COL·LABORADORA

“Aves Nobles y Derivados, S.L.”, és l’empresa dedicada en exclusiva a la fabricació de productes elaborats i precuinats frescos per al Grup. El principal objectiu d’aquesta companyia és elaborar productes de la màxima qualitat.

INSTAL·LACIONS MODERNES

Les nostres instal·lacions són modernes i disposen de maquinària de producció específicament adaptada als nostres requeriments, amb la qual mantenim els processos d’elaboració de la cuina tradicional dins de l’entorn industrial.

DISTRIBUCIÓ A PLANTA

La planta està disribuïda en diferents seccions, que coincideixen amb les gammes de productes que es fabriquen: Cuina (salsitxa, hamburguesa, mandonguilles, etc.) i Precuinats (croquetes, Sant Jacobos i altres). Així mateix, hi ha seccions auxiliars, com a zones d’envasat, d’emmagatzematge, d’especejament,  de preparació, etc.

DISTRIBUCIÓ ORGANITZADA

Gran part de la comercialització dels productes del grup es realitza des de les nostres pròpies filials de distribució, repartides per tota la geografia espanyola.

Aquestes empreses compten amb la seva pròpia sala per especejament i envasat.

La tasca comercial i d’atenció al client estan garantides gràcies a la nostra plantilla, formada per professionals amb gran experiència en el sector.

INGREDIENTS:

 • 1 gall dindi o “pavita” bonic i net.
 • 12 cebes tendres franceses netes.
 • 4 pomes netes i trossejades.
 • 12 castanyes torrades i pelades.
 • 12 prunes seques sense os.
 • Sal, pebre i herbes aromàtiques.
 • Una copa de vi blanc.
 • 1 litre de brou d’au.
 • Manteca d’ànec, o de porc o oli d’oliva.
2-20

PREPARACIÓ:

 1. Netejar, rentar i assecar el gall dindi.
 2. Salpebrar el gall dindi per dins i per fora.
 3. Saltejar en una paella, les cebes tendres, castanyes i pomes, amb una mica de mantega, sal, pebre i herbes aromàtiques al gust.
 4. Omplir el gall dindi i cosil-lo perquè no es surti el farciment.
 5. Preescalfar el forn a 165ºC.
1-20

6. Untar amb mantega el gall dindi, col·locar-lo a la safata del forn i afegir-hi 2 gots de brou i un gotet de vi i introduir-lo al forn amb el pit per sota.

7. Cada 30 minuts regar amb el suc de rostit el gall dindi, afegint més brou si s’hagues evaporat tot.

8. Quan estigui daurat per sobre el gall dindi, donar-li la volta i continuar rostint-lo fins que es dauri el pit.

9. Estarà rostit el gall dindi quan un cop daurat, al punxar amb un escuradents de broqueta en el més profund del pit el suc surti transparent i incolor o amb un termòmetre alcanci els 85ºC o més.

10. Si ens hagués quedat un poc daurat, encendre uns minuts el gratinador, tenint molta cura en què no es cremi. Per contra, si es daura massa aviat, cobrir amb paper d’alumini les parts daurades,

11. Un cop rostit, apagueu el forn i envolteu-lo amb papaer d’alumini ben ajustat perquè no es ressequi i guardar-lo dins del forn fins al moment de servir-lo.

12. A l’hora de servir, passar a una font, colar els sucs del rostit com a salsa i servir.

AVICULTURA

El Grup compta amb centres de reproducció, incubadores pròpies i unes 200 granges de cria integrada, en què treballen professionals molt qualificats.

TRANSFORMACIÓ

La nostra prioritat és elaborar productes de la màxima qualitat. Per això, disposem de normes com ISO 9001, ISO 22000 i IFS, que garanteixen tot el procés i ens permeten assolir l’excel·lència i la satisfacció dels nostres clients.

SERVEI

A Padesa estem decidits a aconseguir la màxima conservació dels nostres productes envasats; abans, durant i després de la seva elaboració.

LA NOSTRA MISSIÓ

La nostra MISSIÓ és satisfer les necessitats dels nostres clients, oferint productes de la màxima qualitat i vetllant per una alimentació saludable, sempre de forma compromesa amb la societat i l’entorn local. 

La nostra VISIÓ és ser un referent per la nostra qualitat, compromís i servei, desenvolupant productes saludables sota un control alimentari exhaustiu, i innovant constantment per avançar-nos a les necessitats del mercat. 

SOSTENIBILITAT

COMPROMESOS NATURALMENT

Aquest és el nostre lema. I ho hem triat, entre altres opcions, perquè busquem l’excel·lència, la millor qualitat, tenint cura a demés el que tenim més a prop. És el nostre compromis.

BENESTAR ANIMAL

La preocupació pel benestar animal és una de les nostres prioritats. Hem creat un departament exclusiu que analitza, proposa i gestiona totes les millores a realitzar per als animals de les nostres granges.

MEDI AMBIENT

Tots els nostres processos productius han estat dissenyats per reduir la contaminació ambiental i la generació de residus. Gràcies als canvis introduïts, Padesa ha aconseguit la certificació ISO 14001.

COMSUM I SALUT

El nostre objectiu principal és aconseguir la millor qualitat en els nostres productes, cuidant amb la màxima cura l’alimentació i el benestar de les nostres aus.

PROCÉS PRODUCTIU

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

L’empresa d’avaluació Lloysd’s Register acredita el sistema de qualitat de Padesa, seguint les normes ISO 9001 i ISO 22000, i certifica que som una companyia respectuosa amb la normativa vigent, tant en el terreny sanitari com en el mediambiental. D’altra banda, disposem també d’un pla de control documentat per assegurar la qualitat dels nostres productes, basat en l’Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics (ARCPC)

 

 • Mensualment, una empresa autoritzada realitza un tractament DDD (desinfecció, desinsectació i desratització)
 • Tota la carn obtinguda prové de la zona en la que estem situats.
 • El nostre equip tècnic del departament de criança d’aus gestiona els medicaments tenint en compte el període de supressió especificat per a cada un, que queda degudament registrat en el suport informàtic.
 • Guardem en el nostre poder, per a la consulta si cal, tot els registres de presa de mostres realitzats pels serveis veterinaris oficials, tal com exigeix el Pla Nacional d’Investigació de Residus.

CONTROL

Durant el procés de manipulació de les aus, totes les vísceres són retirades de manera efectiva, garantint que en cap moment entrin en contacte amb la carn.

NETEJA

Les operacions de neteja i desinfecció, després de l’ús de les instal·lacions, es realitzen diàriament per personal degudament capacitat. Realitzem rotacions de detergents i desinfectants, autoritzats per a la indústria alimentària.

SEGUIMENT

Portem a terme un seguiment minuciós de les nostres aus al llarg de tot el cicle de producció, des de que els animals estan en les granges d’engreix fins que són envasats per lliurar al client.

INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

Para poder mejorar nuestro funcionamiento y conseguir la máxima calidad en nuestros productos, día a día innovamos mediante la tecnificación y la automatización del proceso productivo. Estos avances nos permiten conseguir los mejores resultados e introducir nuevos productos en el mercado.productos y la introducción de nuevos productos al mercado.

TRAÇABILITAT I QUALITAT

Gràcies al seguiment de les nostres aus, des de la cria fins a la comercialització, passant per l’especejament, podem disposar de la traçabilitat del cicle complet de tots els nostres animals.

CICLE COMPLET

Vigilem tot el procés al detall, des de l’alimentació de les nostres aus (produint nosaltres mateixos els pinsos), fins al transport dels animals i la planta d’especejament. D’aquesta manera, assegurem la màxima qualitat dels nostres productes, vigilant tot el procés.

En conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal Padesa li comunica que les dades recollides a través del compliment del present formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat amb titularitat de Padesa, inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de protecció de Dades.
Les dades introduïdes són les estrictament necessàries per a realitzar la gestió sol·licitada. La finalitat de l’obtenció de les dades és la gestió de la consulta realitzada per l’usuari.
L’usuari, declara que les dades introduïdes en el formulari són veraces i es compromet a informar de qualsevol canvi en els mateixos.
L’usuari amb la marcació de la casella de ‘Accepto condicions d’ús de dades personals’ i enviament dels mateixos, mitjançant la marcació a ‘Enviar’, autoritza a Padesa a posar-se en contacte amb ell per correu electrònic.
Les dades no es compartiran amb tercers, i es mantindran mentre es gestiona la consulta realitzada per l’usuari, o si escau, l’usuari sol·liciti la seva cancel·lació.
Padesa garanteix els nivells de seguretat establerts per la legislació vigent pel que fa a la recollida, confidencialitat i tractament dels mateixos.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau cancel·lació que estableix aquesta Llei a través de notificació escrita, adjuntant fotocòpia del seu DNI o Passaport, al Departament de Recursos Humans de Padesa.

Les dades de PADESA:
CIF: A43020643
Dirección: Carretera TV-3443, Km 3.80 Amposta Tarragona
Teléfono: 977 70 06 01 06 01
Email: rrhh@padesa.es

Els nostres Banners

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra MISSIÓ és satisfer les necessitats dels nostres clients, oferint productes de la màxima qualitat i vetllant per una alimentació saludable, sempre de forma compromesa amb la societat i l’entorn local.

La nostra VISIÓ és ser un referent per la nostra qualitat, compromís i servei, desenvolupant productes saludables sota un control alimentari exhaustiu, i innovant constantment per avançar-nos a les necessitats del mercat.

GRUP D’EMPRESES

El grup Padesa és una de les companyies més importants a Espanya en la criança, especejament i venda de galls dindis i altres aus. Està formada per diferents empreses, dedicades a aportar el millor servei i especialització en el sector avícola:

 • Zaragoza: Unión de Polleros de Aragón, SL y Aves Nobles y Derivados, SL
 • Amposta i Roquetes: Pavo y Derivados SA
 • Madrid: Kovo, SA
 • Alicante: Martín y Santiago SL
 • Granada: Algarra y Ortega, SL
 • Almería: Exclusivas Fernández SL

Padesa fundada l’any 1973 amb més de 40 anys d’experiència en el sector de l’alimentació.

Busquem la millora contínua dels nostres productes, els processos, tecnificándolos i automatitzant, per poder fer front a un entorn cada vegada més exigent i competitiu.

Som referència en la introducció de productes nous al mercat.

El valor més important som les més de 1.000 persones que formem part d’aquest projecte.

Gràcies al nostre equip humà , de les seves capacitats i habilitats i de l’objectiu de millora contínua, vam aconseguir complir en les més exigents normes de qualitat i seguretat alimentària .

Un reflex de l’important esforç que realitzem, és la confiança que dipositen en nosaltres les principals empreses d’alimentació.

COMPLIANCE PENAL

CODI ÈTIC I  MAPA DE RISCOS

El Grup PADESA es regeix per una sèrie de principis i valors que integren el codi de conducta al qual s’adhereixen tot l’equip humà. Recull el conjunt de valors, principis i criteris que han d’orientar la realització dels negocis i de les activitats de l’empresa.

Codi ètic

Mapa de riscos

CANAL DE DENÚNCIES

Pots alertar de qualsevol indici de delicte o incompliment de codi ètic de Padesa a través d’aquest enllaç. El canal de denúncies està gestionat per l’empresa , que garantitza la confidencialitat de la denúncia.

Política de privacitat

Des de Padesa volem ser molt clars, utilitzarem les teves dades per a poder mantenir una relació comercial amb els nostres clients i proveïdors, realitzar processos de selecció i saber qui accedeix a les nostres instal·lacions. Només utlitzarem les dades necessàries i NO els transmetrem a tercers llevat que hi hagi un requeriment legal.

 • Principi de transparència

Des de Padesa volem que sàpigues que fem amb les teves dades, com les tractem. Si tens algun dubte envia un correu a rgpd@padesa.local. En el moment de recollir les dades (formularis de contacte, documentació en paper) s’especifica per a què es van a utilitzar les teves dades.

 • Com tractem els drets dels interessats? 

Com a titular de les dades podràs exercir en qualsevol moment el teu dret d’accés, rectificació, supressió i oposició sobre les seves dades personals, mitjançant la remissió de correu electrònic a rgpd@padesa.local.

 • Quines dades utilitzem? 

Només utilitzem les dades necessàries per a realitzar cada un dels tractaments.

 • Per a què utilitzem les seves dades? 

Utilitzem les teves dades per a fins determinats, explícits i legítims, com pot ser mantenir una relació comercial amb els nostres clients i proveïdors, realitzar processos de selecció o conèixer qui accedeix a les nostres instal·lacions.

 • Quant de temps mantenim les dades?

Eliminarem les teves dades del nostre sistema una vegada no les necessitem o considerem que estiguin obsoletes tret que necessitem mantenir-les per algun motiu legal o tinguem pendent alguna reclamació per a què puguis realitzar-la sense problemes, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades seran els previstos per la normativa i legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

 • Formació d’usuaris

Considerem que la formació en Protecció de dades personals és essencial per a què les teves dades es tractin correctament i de manera segura per això realitzem formació contínua les persones que treballen amb les teves dades respectant la confidencialitat.

 • Delegat de protecció de dades.

Hem designat a una persona per gestionar els temes relacionats amb protecció de dades. Pots contactar amb ell en cas que tinguis algun dubte sobre com fem servir les teves dades personals o vols exercir algun dels teus drets enviant un correu a rgpd@padesa.local 

 • Mesures de seguretat aplicades 

Creiem que la seguretat és molt important, per això hem revistat la seguretat de les dades que emmagatzemem aplicant les mesures necessàries per assegurar-nos que les dades són tractades només per persones autoritzades.

 • Enviament d’informació comerical 

Des de Padesa no enviem informació comercial a particulars. La informació que subministrem és la necessària per mantenir una relació comercial amb els nostres clients, proveïdors, empleats i candidats.

 • Cultura de privacitat

Pretenem que a la nostra empresa hi hagi una cultura de privacitat per això hem implantat mesures tècniques i organitzatives que juntament amb la formació impartida als nostres empleats ens fa ser conscients de la importància de la privacitat.

 • Cessió a tercers

No cedim dades a tercers llevat que sigui un requeriment legal (administració pública, organismes oficials, prevenció de riscos, etc.).

 • Encarregats de tractament de dades.

En el cas que les dades siguin tractades per tercers, la qual cosa en RGPD es defineix com encarregats de tractament, com a responsable de les dades ens assegurem que:

 • Apliquin el Reglament.
 • Tinguin les mesures de seguretat apropiades.
 • Implementin les mesures tècniques i organitzatives per a què puguis exercir els teus drets.
 • Registre de tractaments realitzats on s’especifica per a què es fa servir cada categoria

  • Portem un registre de tots els tractaments que realitzem per poder portar una traçabilitat i tenir documentat qui accedeix a les teves dades.

EQUIP HUMÀ

Padesa està formada per un grup de 750 professionals, que treballen en els dos principals centres de la companyia, al sud de Catalunya.

És una de les empreses líders del sector a nivell nacional i una de les més importants a les Terres de l’Ebre gràcies a l’esforç dels professionals en el seu treball diari.

CONTACTA

L'informem que Padesa compleix amb la normativa GRPD Reglament (UE) 2016/679. Les dades facilitades seran utilitzades amb la finalitat de poder posar-nos en contacte. Les dades es poden cedir a empreses de col·locació i ETT. Podeu enviar un correu a per exercitar els seus drets i consultar la política de privacitat en el següent enllaç.

Marqueu si autoritza el tractament de dades i accepta la política de privacitat :

TELÈFON

977 70 06 01

ADREÇA

Carretera TV 3443, Km 3.8, 43870
Amposta, Tarragona

Carretera TV 3443, Km 3.8, 43870 Amposta, T

LES NOSTRES GRANGES

LES INSTAL·LACIONS

El Grup compta amb centres de reproducció, incubadores pròpies i unes 200 granges de cria integrada que estan situades a un màxim de 72 km dels centres de producció per minimitzar possibles incidències durant el transport. Aquesta proximitat suposa un avantatge comparatiu respecte a altres empreses del sector, que gestionen granges a centenars de quilòmetres dels seus centres de producció.

PERSONAL QUALIFICAT

Padesa compta en les seves granges amb un equip de professionals altaments qualificats, entre els quals hi ha veterinaris, visitadors i vacunadors, que treballen amb el suport d’assessors externs de reconegut prestigi.

GALLS DINDIS I POLLASTRES

Els galls dindis i pollastres són alimentats i seleccionats en les nostres granges, seguint els més estrictes estàndars de qualitat. D’aquesta manera, aconseguim que els animals estiguin en les millors condicions i obtenim la màxima qualitat en els productes processats a la nostra planta.

El 100% del gall dindi de Padesa procedeix de granges pròpies. En el cas del pollastre, el 70% ha estat processat en instal·lacions de la companyia, mentre que el 30% restant, que prové d’altres granges, són aus de la mateixa raça i han rebut la mateixa alimentació que les de Padesa.

PINSOS

A Padesa ens preocupem per l’alimentació de les nostres aus. És per aquesta raó que generem el nostre propi pinso, per assegurar la màxima qualitat en el procés.

Piensos Procasa, SA, és l’empresa del Grup dedicada a la fabricació de pinsos, que compta amb l’autorització sanitària per a aquesta activitat núm. 43/40410. Aquesta empresa està situada a la Ctra. Cambrils, km 6 de Reus (Tarragona), i produeix mensualment 35.000 tones de pinso, que és consumit integrament en les granges de Padesa.

Els pinsos, dissenyats en exclusivitat per al nostre Grup, es produeixen únicament amb matèries primeres de primera qualitat i autoritzades per a l’alimentació animal.

INCUBADORA

Per a nosaltres és molt important cuidar bé dels animals, fins i tot en el moment en què les aus encara són a la incubadora.

La incubadora ofereix un medi ambient adequat i controlat perquè es desenvolupin les cries d’aus.

La temperatura és el factor crític per a una incubació reeixida, la humitat també és important ja que la velocitat amb la qual els ous perden aigua per evaporació depèn de quina és la humitat relativa de l’ambient. Cal que durant la incubació la ventilació sigui bona de manera de proveir oxigen a l’embrió.

PADESA fundada en el año 1973 con más de 40 años de experiencia en el sector de la alimentación.

Buscamos la mejora continua de nuestros productos, los procesos, tecnificándolos y automatizándolos, para poder hacer frente a un entorno cada vez más exigente y competitivo.

Somos referencia en la introducción de productos nuevos en el mercado.

El valor más importante somos las más de 1.000 personas que formamos parte de este proyecto.

Gracias a nuestro equipo humano, de sus capacidades y habilidades y del objetivo de mejora continua, conseguimos cumplir en las más exigentes normas de calidad y seguridad alimentaria.

Un reflejo del importante esfuerzo que realizamos, es la confianza que depositan en nosotros las principales empresas de alimentación.

GRUPO DE EMPRESAS

El grupo Padesa es una de las compañías más importantes en España en la crianza, despiece y venta de pavos y otras aves. Está formada por diferentes empresas, dedicadas a aportar el mejor servicio y especialización en el sector avícola:

 • Zaragoza: Unión de Polleros de Aragón, SL y Aves Nobles y Derivados, SL
 • Amposta y Roquetes: Pavo y Derivados SA
 • Madrid: Kovo, SA
 • Alicante: Martín y Santiago SL
 • Granada: Algarra y Ortega, SL
 • Almería: Exclusivas Fernández SL

MISIÓN Y VISIÓN

Nuestra MISIÓN es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos de la máxima calidad y velando por una alimentación saludable, siempre de forma comprometida con la sociedad y el entorno local.

Nuestra VISIÓN es ser un referente por nuestra calidad, compromiso y servicio, desarrollando productos saludables bajo un control alimentario exhaustivo, e innovando constantemente para adelantarnos a las necesidades del mercado.

COMPLIANCE PENAL

CÓDIGO ÉTICO y MAPA DE RIESGOS

El Grupo PADESA se rige por una serie de principios y valores que integran el código de conducta al que se adhieren todo el equipo humano. Recoge el conjunto de valores, principios y criterios que deben orientar la realización de los negocios y de las actividades de la empresa.

Código ético

Mapa de riesgos

CANAL DE DENUNCIAS

Puedes alertar de cualquier indicio de delito o incumplimiento del código ético de Padesa a través de este enlace. El canal de denuncias esta gestionado por la empresa  , que garantiza la confidencialildad de la denuncia.

Política de privacidad

Desde Padesa queremos ser muy claros, utilizaremos tus datos para poder mantener una relación comercial con nuestros clientes y proveedores, realizar procesos de selección y saber quien accede a nuestras instalaciones. Sólo utilizaremos los datos necesarios y NO los transmitiremos a terceros a no ser que haya un requerimiento legal.

 • Principio de transparencia

Desde Padesa queremos que sepas qué hacemos con tus datos, cómo los tratamos. Si tienes alguna duda envía un correo a rgpd@padesa.es. En el momento de recoger tus datos (formularios de contacto, documentación en papel) se especifica para qué se van a utilizar tus datos.

 • ¿Cómo tratamos los derechos de los interesados?

Como titular de los datos podrás ejercer en cualquier momento tu derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición sobre tus datos personales, mediante la remisión de correo electrónico a rgpd@padesa.es.

 • ¿Qué datos utilizamos?

Solo utilizamos los datos necesarios para realizar cada uno de los tratamientos.

 • ¿Para qué utilizamos tus datos?

Utilizamos tus datos para fines determinados, explícitos y legítimos, como puede ser mantener una relación comercial con nuestros clientes y proveedores, realizar procesos de selección o conocer quien accede a nuestras instalaciones.

 • ¿Cuánto tiempo mantenemos los datos?

Eliminaremos tus datos de nuestro sistema una vez no los necesitemos o consideremos que estén obsoletos a no ser que necesitemos mantenerlos por algún motivo legal o tengamos pendiente alguna reclamación para qué puedas realizarla sin problemas, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos serán los previstos por la normativa y legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades.

 • Formación de usuarios

Consideramos que la formación en Protección de datos personales es esencial para qué tus datos se traten correctamente y de forma segura por eso realizamos formación continua las personas que trabajan con tus datos respetando la confidencialidad.

 • Delegado de protección de datos

Hemos designado a una persona para gestionar los temas relacionado con protección de datos. Puedes contactar con él en caso de que tengas alguna duda sobre cómo utilizamos tus datos personales o quieres ejercer alguno de tus derechos enviando un correo a rgpd@padesa.es

 • Medidas de Seguridad aplicadas

Creemos que la seguridad es muy importante, por ello hemos revisado la seguridad de los datos que almacenamos aplicando las medidas necesarias para asegurarnos que los datos son tratados sólo por personas autorizadas.

 • Envío de información comercial

Desde Padesa no enviamos información comercial a particulares. La información que suministramos es la necesaria para mantener una relación comercial con nuestros clientes, proveedores, empleados y candidatos.

 • Cultura de privacidad

Pretendemos que en nuestra empresa exista una cultura de privacidad por ello hemos implantado medidas técnicas y organizativas que junto con la formación impartida a nuestros empleados nos hace ser conscientes de la importancia de la privacidad.

 • Cesión a terceros

No cedemos datos a terceros a no ser que sea un requerimiento legal (administración pública, organismos oficiales, prevención de riesgos, etc).

 • Encargados de tratamiento de datos.

En el caso que tus datos sean tratados por terceros, lo que en RGPD se define como encargados de tratamiento, como responsable de los datos nos aseguramos que:

 • Apliquen el Reglamento.
 • Tengan las medidas de seguridad apropiadas.
 • Implementen las medidas técnicas y organizativas para qué puedas ejercer tus derechos.
 • Registro de tratamientos realizados donde se especifica para qué se usa cada categoría

  • Llevamos un registro de todos los tratamientos que realizamos para poder llevar una trazabilidad y tener documentado quien accede a tus dados.

Nuestros Banners

INGREDIENTES:

 • 1 pavo o pavita hermoso y limpio.
 • 12 cebolletas francesas limpias.
 • 4 manzanas limpias y troceadas.
 • 12 castañas asadas y peladas.
 • 12 ciruelas pasas sin hueso.
 • Sal, pimienta y hierbas aromáticas.
 • Una copa de vino blanco.
 • 1 litro de caldo de ave.
 • Manteca de pato, o de cerdo o aceite de oliva.
2-20

PREPARACIÓN:

 1. Limpiar, lavar y secar el pavo.
 2. Salpimentar el pavo por dentro y por fuera.
 3. Saltear en una sartén, las cebolletas, castañas y manzanas, con un poco de manteca, sal, pimienta y hiervas aromáticas al gusto.
 4. Rellenar el pavo y coserlo para que no se salga el relleno.
 5. Precalentar el horno a 165ºC.
1-20
 1. Untar con manteca el pavo, colocarlo en la bandeja del horno y añadirle 2 vasos de caldo y un vasito de vino e introducirlo en el horno con la pechuga para abajo.
 2. Cada 30 minutos regar con el jugo de asado el pavo, añadiendo más caldo si se hubiera evaporado todo.
 3. Cuando esté dorado por encima el pavo, darle la vuelta y continuar asándolo hasta que se dore la pechuga.
 4. Estará asado el pavo cuando una vez dorado, al pincharlo con un palillo de brocheta en lo más profundo de la pechuga el jugo salga transparente e incoloro o con un termómetro alcance 85ºC o mas
 5. Si nos hubiera quedado poco dorado, encender unos minutos el gratinador, teniendo mucho cuidado en que no se queme. Por el contrario, si se dora demasiado pronto, cubrir con papel de aluminio las partes doradas,
 6. Una vez asado, apagad el horno y envolved bien con papel de aluminio bien ajustado para que no se reseque y guardar dentro del horno hasta el momento de servirlo.
 7. A la hora de servir, pasar a una fuente, colar los jugos del asado como salsa y servir.

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal PADESA le comunica que los datos recogidos a través del cumplimiento del presente formulario serán incorporados a un archivo automatizado con titularidad de PADESA, inscrito al Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.
Los datos introducidos son los estrictamente necesarios para realizar la gestión solicitada. La finalidad de la obtención de los datos es la gestión de la consulta realizada por el usuario.
El usuario, declara que los datos introducidos en el formulario son veraces y se compromete a informar de cualquier cambio en los mismos.
El usuario con la marcación de la casilla de ‘Acepto condiciones de uso de datos personales’ y envío de los mismos, mediante la marcación en ‘Enviar’, autoriza a Padesa a ponerse en contacto con él mediante correo electrónico.
Los datos no se compartirán con terceros, y se mantendrán mientras se gestiona la consulta realizada por el usuario, o si procede, el usuario solicite su cancelación.
PADESA garantiza los niveles de seguridad establecidos por la legislación vigente en cuanto a la recogida, confidencialidad y tratamiento de los mismos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y en su caso cancelación establecidos en esta Ley a través de notificación escrita, adjuntando fotocopia de su DNI o Pasaporte, al Departamento de Recursos Humanos de Padesa.

Los datos de PADESA:
CIF: A43020643
Dirección: Carretera TV-3443, Km 3.80 Amposta Tarragona
Teléfono: 977 70 06 01 06 01
Email: rrhh@padesa.es

SOSTENIBILIDAD

En Padesa ofrecemos una carne de calidad para que el distribuidor reciba el mejor producto final. No solo nos preocupamos por el producto en sí, sino que también vigilamos el bienestar y la calidad de las aves durante todo el proceso.

Por ese motivo invertimos en instalaciones que garanticen la máxima eficiencia energética, contando con la ayuda de las administraciones públicas.

EXPEDIENTE: ICA012/19/000311

PAVO Y DERIVADOS, S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Recuperación energética en compresores frigoríficos de la planta de Amposta”, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consistente en la implantación de un sistema de recuperación de energía para el calentamiento del agua de limpieza de equipos y salas de la planta, a partir de la recuperación de calor de los gases de descarga y enfriamiento del circuito de aceite de los compresores frigoríficos. Gracias al proyecto se ahorran 104,5 teps anuales.

BIENESTAR ANIMAL

La preocupación por el bienestar animal es uno de nuestros principales objetivos. Hemos creado un departamento exclusivo que analiza, propone y gestiona todas las mejoras a realizar en nuestras granjas para cuidar mejor de nuestros animales.

MEDIO AMBIENTE

Todos nuestros procesos productivos han sido diseñados para reducir la contaminación ambiental y la generación de residuos.

CONSUMIDOR Y SALUD

Nuestro principal objetivo es conseguir la mejor calidad en los productos, cuidando la alimentación y el bienestar de nuestras aves.

INFORMACIÓN NO FINANCIERA

“Se reúne en el Informe de Información No Financiera la suma de todos los compromisos del Grupo Padesa con el medioambiente,  el equipo humano, la ética y la lucha contra la corrupción y el soborno, los derechos humanos, y la sociedad en general”

Descargar informe:

PROCESO PRODUCTIVO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La empresa de evaluación Lloysd’s Register acredita el sistema de calidad de Padesa, siguiendo las normas ISO 9001 e ISO 22000, y certifica que somos una compañía respetuosa con la normativa vigente, tanto en el terreno sanitario como en el medioambiental. Por otro lado, disponemos también de un plan de control documentado para asegurar la calidad de nuestros productos, basado en el Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARCPC).

 

 • Mensualmente, una empresa autorizada realiza un tratamiento DDD (desinfección, desinsectación y desratización).
 • Toda la carne obtenida proviene de la zona en la que estamos situados.
 • Nuestro equipo técnico del departamento de crianza de aves gestiona los medicamentos teniendo en cuenta el período de supresión especificado para cada uno, que queda debidamente registrado en el soporte informático.
 • Guardamos en nuestro poder, para su consulta si es necesario, todos los registros de toma de muestras realizados por los Servicios Veterinarios Oficiales, tal y como exige el Plan Nacional de Investigación de Residuos.

CONTROL

Durante el proceso de manipulación de las aves, todas las vísceras son retiradas de manera efectiva, garantizando que en ningún momento entren en contacto con la carne.

LIMPIEZA

Las operaciones de limpieza y desinfección, tras el uso de las instalaciones, se realizan diariamente por personal debidamente capacitado. Realizamos rotaciones de detergentes y desinfectantes, autorizados para la industria alimentaria.

SEGUIMIENTO

Llevamos a cabo un seguimiento minucioso de nuestras aves a lo largo de todo el ciclo de producción, desde que los animales están en las granjas de engorde hasta que son envasados para entregar al cliente.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Para poder mejorar nuestro funcionamiento y conseguir la máxima calidad en nuestros productos, día a día innovamos mediante la tecnificación y la automatización del proceso productivo. Estos avances nos permiten conseguir los mejores resultados e introducir nuevos productos en el mercado.productos y la introducción de nuevos productos al mercado.

TRAZABILIDAD Y CALIDAD

Gracias al seguimiento de nuestras aves, desde la cría hasta la comercialización, pasando por el despiece, podemos disponer de la trazabilidad del ciclo completo de todos nuestros animales.

CICLO COMPLETO

Vigilamos todo el proceso al detalle, desde la alimentación de nuestras aves (produciendo nosotros mismos los piensos), hasta el transporte de los animales y la planta de despiece. De esta manera, aseguramos la máxima calidad de nuestros productos, vigilando todo el proceso.

EQUIPO HUMANO

Padesa está formada por un grupo de 750 profesionales, que trabajan en los dos principales centros de la compañía, en el sur de Cataluña.

Es una de las empresas líderes del sector a nivel nacional y una de las más importantes en Les Terres de l’Ebre gracias al esfuerzo de los profesionales en su trabajo diario.

CONTACTA

Le informamos que Padesa cumple con la normativa GRPD Reglamento (UE) 2016/679. Los datos facilitados serán utilizados con la finalidad de poder ponernos en contacto. Los datos pueden cederse a empresas de colocación y ETT. Puede enviar un correo a para ejercitar sus derechos y consultar la política de privacidad en el siguiente enlace.

Marque si autoriza el tratamiento de datos y acepta la política de privacidad :

TELÉFONO

977 70 06 01

DIRECCIÓN

Carretera TV 3443, Km 3.8, 43870
Amposta, Tarragona

Carretera TV 3443, Km 3.8, 43870 Amposta, T

ENVASADO Y ACONDICIONAMIENTO

MÁXIMA CONSERVACIÓN

Nuestra planta está refrigerada para conseguir que la calidad del producto se mantenga a lo largo del proceso de transformación.

EMPRESA COLABORADORA

Aves Nobles y Derivados, S.L., es la empresa dedicada en exclusiva a la fabricación de productos elaborados y precocinados frescos para el Grupo. El principal objetivo de esta compañía es elaborar productos de la máxima calidad.

INSTALACIONES MODERNAS

Nuestras instalaciones son modernas y disponen de maquinaria de producción específicamente adaptada a nuestros requerimientos, con la que mantenemos los procesos de elaboración de la cocina tradicional dentro del entorno industrial.

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

La planta está distribuida en diferentes secciones, que coinciden con las gamas de productos que se fabrican: Cocina (salchicha, hamburguesa, albóndiga, etc.) y Precocinados (croquetas, San Jacobos y otros). Asimismo, hay secciones auxiliares, como zonas de envasado, de almacenamiento, de despiece, de preparación, etc.

DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

Gran parte de la comercialización de los productos del grupo se realiza desde nuestras propias filiales de distribución, repartidas por toda la geografía española.

Dichas empresas cuentan con su propia sala para despiece y envasado.

La labor comercial y de atención al cliente están garantizadas gracias a nuestra plantilla, formada por profesionales con gran experiencia en el sector.

Individualmente, somos una gota.

Juntos, somos un océano.-Ryunosuke Satoro.

Rellene el formulario que tiene a continuación para contactar con nosotros.

PROCESADO

Gracias al seguimiento que tenemos de nuestras aves cuidando su alimentación y garantizando su calidad, conseguimos que cuando llegan a la planta de procesado estén en las mejores condiciones. De esta manera, conseguimos que el producto final tenga la mejor calidad.

DESPIECE

Cuidamos del bienestar del animal hasta el último momento. Cuando nuestras aves llegan a la sala de despiece, el proceso se lleva a cabo cumpliendo con todas las normativas sanitarias.

NUESTROS ESTÁNDARES

Cumplimos todos los estándares de calidad para ofrecerte los mejores productos con una seguridad alimentaria garantizada al 100%.

COMPROMISO

Todo nuestro equipo profesional trabaja a diario para ofrecer un servicio excelente y de calidad digno de una gran empresa.

UN PASO MÁS

Queremos dar un paso más, reinventándonos, profundizando y ampliando aún más nuestro rol en la sociedad consiguiendo nuevas ambiciones, siendo más exigentes con nosotros mismos, creando nuevos productos y servicios respondiendo a las necesidades de la sociedad con la máxima eficacia sin olvidar nuestros valores.

ELABORADOS

En Padesa contamos con un amplio abanico de productos derivados del pavo y pollo de máxima calidad. Por ello, gracias a la calidad con la que llegan a la planta de procesado nuestras aves, conseguimos extraer unos productos de sabor excepcional.
En Casa Matachín creemos que nuestra razón de ser es conseguir con los mejores ingredientes naturales productos sanos, nutritivos y con sabor casero, y por ello nos esforzamos día a día. Somos Productores propios, disponemos de las más modernas instalaciones de producción recientemente equipadas. Tenemos más de 9.000 m2 de zonas productivas y tenemos varias líneas de fabricación de gran capacidad, que copian los movimientos de trabajo de los artesanos, para atender las necesidades de nuestros clientes.

NUESTRAS GRANJAS

LAS INSTALACIONES

Las instalaciones cuenta con centros de reproducción, incubadoras propias y unas 300 granjas de cría integrada que están situadas a un máximo de 72 km de los centros de producción para minimizar posibles incidencias durante el transporte. Esta proximidad supone una ventaja comparativa respecto a otras empresas del sector, que gestionan granjas a centenares de kilómetros de sus centros de producción.

PERSONAL CUALIFICADO

Padesa cuenta en sus granjas con un equipo de profesionales altamente cualificados, entre los que hay veterinarios, visitadores y vacunadores, que trabajan con el apoyo de asesores externos de reconocido prestigio.

PAVOS Y POLLOS

Los pavos y pollos son alimentados y seleccionados en nuestras granjas, siguiendo los más estrictos estándares de calidad. De esta manera, conseguimos que los animales estén en las mejores condiciones y obtenemos la máxima calidad en los productos procesados en nuestra planta.

El 100% del pavo de Padesa procede de granjas propias. En el caso del pollo, el 70% ha sido procesado en instalaciones de la compañía, mientras que el 30% restante, que proviene de otras granjas, son aves de la misma raza y han recibido la misma alimentación que las de Padesa.

PIENSOS

En Padesa nos preocupamos por la alimentación de nuestras aves. Es por esta razón que generamos nuestro propio pienso, para asegurar la máxima calidad en el proceso.

Piensos Procasa, S.A., es la empresa del Grupo dedicada a la fabricación de piensos, que cuenta con la autorización sanitaria para esta actividad. Dicha empresa está situada en Reus (Tarragona), y produce mensualmente 35.000 toneladas de pienso, que es consumido íntegramente en las granjas de Padesa.

Los piensos, diseñados en exclusividad para nuestro Grupo, se producen únicamente con materias primas de primera calidad y autorizadas para la alimentación animal.

INCUBADORA

Para nosotros es muy importante cuidar bien de los animales, incluso en el momento en el que las aves aún están en la incubadora.

La incubadora brinda un medio ambiente adecuado y controlado para que se desarrollen las crías de aves.

La temperatura es el factor critico para una incubación exitosa, la humedad también es importante ya que la velocidad con la cual los huevos pierden agua por evaporación depende de cual es la humedad relativa del ambiente. Es necesario que durante la incubación la ventilación sea buena de manera de proveer oxígeno al embrión.

AVICULTURA

El Grupo cuenta con centros de reproducción, incubadoras propias y unas 300 granjas de cría integrada, en las que trabajan profesionales muy cualificados.

TRANSFORMACIÓN

Nuestra prioridad es elaborar productos de la máxima calidad. Por ello, disponemos de normas como IFS Food (International Featured Standards), que garantizan todo el proceso y nos permiten lograr la excelencia y la satisfacción de nuestros clientes.

SERVICIO

En Padesa estamos decididos a conseguir la máxima conservación de nuestros productos envasados; antes, durante y después de su elaboración.

NUESTRA MISIÓN

Nuestra MISIÓN es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos de la máxima calidad y velando por una alimentación saludable, siempre de forma comprometida con la sociedad y el entorno local.

Nuestra VISIÓN es ser un referente por nuestra calidad, compromiso y servicio, desarrollando productos saludables bajo un control alimentario exhaustivo, e innovando constantemente para adelantarnos a las necesidades del mercado.

SOSTENIBILIDAD

COMPROMETIDOS NATURALMENTE

Este es nuestro lema. Y lo hemos elegido, entre otras opciones, porque buscamos la excelencia, la mejor calidad, cuidando además lo que tenemos más cerca. Es nuestro compromiso.

BIENESTAR ANIMAL

La preocupación por el bienestar animal es una de nuestras prioridades. Hemos creado un departamento exclusivo que analiza, propone y gestiona todas las mejoras a realizar para los animales de nuestras granjas.

MEDIO AMBIENTE

Todos nuestros procesos productivos han sido diseñados para reducir la contaminación ambiental y la generación de residuos.

COMSUMO Y SALUD

Nuestro objetivo principal es conseguir la mejor calidad en nuestros productos, cuidando con el máximo esmero la alimentación y el bienestar de nuestras aves.