Política de privacitat

Des de Padesa volem ser molt clars, utilitzarem les teves dades per a poder mantenir una relació comercial amb els nostres clients i proveïdors, realitzar processos de selecció i saber qui accedeix a les nostres instal·lacions. Només utlitzarem les dades necessàries i NO els transmetrem a tercers llevat que hi hagi un requeriment legal.

 • Principi de transparència

Des de Padesa volem que sàpigues que fem amb les teves dades, com les tractem. Si tens algun dubte envia un correu a rgpd@padesa.local. En el moment de recollir les dades (formularis de contacte, documentació en paper) s’especifica per a què es van a utilitzar les teves dades.

 • Com tractem els drets dels interessats? 

Com a titular de les dades podràs exercir en qualsevol moment el teu dret d’accés, rectificació, supressió i oposició sobre les seves dades personals, mitjançant la remissió de correu electrònic a rgpd@padesa.local.

 • Quines dades utilitzem? 

Només utilitzem les dades necessàries per a realitzar cada un dels tractaments.

 • Per a què utilitzem les seves dades? 

Utilitzem les teves dades per a fins determinats, explícits i legítims, com pot ser mantenir una relació comercial amb els nostres clients i proveïdors, realitzar processos de selecció o conèixer qui accedeix a les nostres instal·lacions.

 • Quant de temps mantenim les dades?

Eliminarem les teves dades del nostre sistema una vegada no les necessitem o considerem que estiguin obsoletes tret que necessitem mantenir-les per algun motiu legal o tinguem pendent alguna reclamació per a què puguis realitzar-la sense problemes, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades seran els previstos per la normativa i legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

 • Formació d’usuaris

Considerem que la formació en Protecció de dades personals és essencial per a què les teves dades es tractin correctament i de manera segura per això realitzem formació contínua les persones que treballen amb les teves dades respectant la confidencialitat.

 • Delegat de protecció de dades.

Hem designat a una persona per gestionar els temes relacionats amb protecció de dades. Pots contactar amb ell en cas que tinguis algun dubte sobre com fem servir les teves dades personals o vols exercir algun dels teus drets enviant un correu a rgpd@padesa.local 

 • Mesures de seguretat aplicades 

Creiem que la seguretat és molt important, per això hem revistat la seguretat de les dades que emmagatzemem aplicant les mesures necessàries per assegurar-nos que les dades són tractades només per persones autoritzades.

 • Enviament d’informació comerical 

Des de Padesa no enviem informació comercial a particulars. La informació que subministrem és la necessària per mantenir una relació comercial amb els nostres clients, proveïdors, empleats i candidats.

 • Cultura de privacitat

Pretenem que a la nostra empresa hi hagi una cultura de privacitat per això hem implantat mesures tècniques i organitzatives que juntament amb la formació impartida als nostres empleats ens fa ser conscients de la importància de la privacitat.

 • Cessió a tercers

No cedim dades a tercers llevat que sigui un requeriment legal (administració pública, organismes oficials, prevenció de riscos, etc.).

 • Encarregats de tractament de dades.

En el cas que les dades siguin tractades per tercers, la qual cosa en RGPD es defineix com encarregats de tractament, com a responsable de les dades ens assegurem que:

 • Apliquin el Reglament.
 • Tinguin les mesures de seguretat apropiades.
 • Implementin les mesures tècniques i organitzatives per a què puguis exercir els teus drets.
 • Registre de tractaments realitzats on s’especifica per a què es fa servir cada categoria

  • Portem un registre de tots els tractaments que realitzem per poder portar una traçabilitat i tenir documentat qui accedeix a les teves dades.