Es confirma el baix índex de prevalença a Padesa

El baix índex de prevalença i la tasca realitzada pels serveis de prevenció i riscos fan que no s’hagin de prendre mesures excepcionals a Padesa.

Les proves PCR del cribratge massiu de 827 proves realitzat als centres de producció de Padesa Roquetes i a Amposta han donat 11 positius, 6 Amposta i 5 a Roquetes fet que suposa una prevalença de l’1,33%.

Els serveis d’epidemiologia de les Terres de l’Ebre així ho han constatat i han destacat la tasca prèvia quant pel que fa a les mesures preventives de Padesa com són el distanciament, les mesures organitzatives, les barreres físiques com mampares, el rentat de mans o la utilització d’EPI amb què s’hi estava treballant en aquests centres.

prevenció padesa
prevenció padesa

Els cribratges als centres de Roquetes i d’Amposta van realitzar-se els passats 30 i 31 de juliol i el 3 i 4 d’agost, respectivament.