Política de privacitat contacte

En conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal Padesa li comunica que les dades recollides a través del compliment del present formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat amb titularitat de Padesa, inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de protecció de Dades.
Les dades introduïdes són les estrictament necessàries per a realitzar la gestió sol·licitada. La finalitat de l’obtenció de les dades és la gestió de la consulta realitzada per l’usuari.
L’usuari, declara que les dades introduïdes en el formulari són veraces i es compromet a informar de qualsevol canvi en els mateixos.
L’usuari amb la marcació de la casella de ‘Accepto condicions d’ús de dades personals’ i enviament dels mateixos, mitjançant la marcació a ‘Enviar’, autoritza a Padesa a posar-se en contacte amb ell per correu electrònic.
Les dades no es compartiran amb tercers, i es mantindran mentre es gestiona la consulta realitzada per l’usuari, o si escau, l’usuari sol·liciti la seva cancel·lació.
Padesa garanteix els nivells de seguretat establerts per la legislació vigent pel que fa a la recollida, confidencialitat i tractament dels mateixos.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau cancel·lació que estableix aquesta Llei a través de notificació escrita, adjuntant fotocòpia del seu DNI o Passaport, al Departament de Recursos Humans de Padesa.

Les dades de PADESA:
CIF: A43020643
Dirección: Carretera TV-3443, Km 3.80 Amposta Tarragona
Teléfono: 977 70 06 01 06 01
Email: rrhh@padesa.es