COFINANÇAMENT EUROPEU PER A INVERSIONS INNOVADORES

2015, ROQUETES

EL PROJECTE de millores tecnològiques en refredament de canals en indústria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes (Baix Ebre) ha rebut un ajut a l’empara de l’Ordre AAR/324/2012 amb l’ajut financer de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya. Aquesta inversió permet un major control sobre les condicions de producció, permet d’una banda la capacitat d’obtenció d’un producte de major qualitat, i de l’altra optimitzar l’eficiència del procés, controlant paràmetres que els sistemes tradicionals de producció no permeten fer. Això permet a PAVO Y DERIVADOS, SA continuar realitzar inversions encaminades a garantir una millor qualitat del producte, així com implantar tecnologies que permetin millorar l’eficiència del procés i garantint l’estalvi energètic.

 

2019, ROQUETES

EL PROJECTE de millores tecnològiques per incrementar el valor afegit dels productes agrícoles en escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa situada en el t.m. de Roquetes (Baix Ebre) ha rebut un ajut a l’empara de l’Ordre AAR/159/2019 amb l’ajut financer de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya. Aquesta inversió permet incorporar un nou sistema  de atordiment implementat en la linia de Pollastre i de Gall d’indi esta destinta a reduir el estrès i millora les condicions de benestar animal. Complementàriament se realitzen inversions en línies de producció això permet a PAVO Y DERIVADOS, SA continuar realitzar inversions encaminades a garantir una millor qualitat del producte, així com implantar tecnologies que permetin millorar l’eficiència del procés i garantint l’estalvi energètic.